Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty Hiển Long đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị khoa học kĩ thuật lĩnh vực: Môi trường, y tế, dược phẩm, thực phẩm, sơn phủ, xị mạ, giấy, bao bì.........