Cân Phòng Thí Nghiệm

 

Cân Sấy Ẩm PMB202

Mã sản phẩm: PMB 202

Cân sấy ẩm PMB 202 Adam, xác định độ ẩm mẫu bằng phương pháp sấy bằng đèn Halogen,đo độ ẩm dược liệu, ngủ cốc,thực phẩm,hạt nhựa,môi trường... ...