Hoạt Độ Nước- Tiêu Chuẩn Việt Nam

Tiêu chuẩn về xác định Hoạt độ nước - Theo tiêu chuẩn TCVN 8130 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 21807:2004. Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc và các yêu cầu cơ bản đối với các phương...

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty Hiển Long đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị khoa học kĩ thuật lĩnh vực: Môi trường, y tế, dược phẩm, thực phẩm, sơn phủ, xị mạ, giấy, bao bì.........