Máy Đo PH Eutech Singapore

Máy Đo PH Eutech

ThermoScientific  Eutech Singapore: là một nhà sản xuất có trên 20 năm hoạt động và sản xuất. Hiện tại, công ty chúng tôi là đại diện hãng Eutech tại việt nam trong việc cung cấp phân phối máy đo và kiểm tra chất lượng môi trường nước ( nước sinh hoạt, nước thải: nước thải tập trung, nước thải sinh hoạt, nhà máy nước mặt, nước sinh hoạt, hoặc các công ty sản xuất cần kiểm tra đánh giá chất lượng nước. Chỉ tiêu Eutech cung cấp :  Đo độ PH, máy đo độ Oxy hòa tan, máy đo độ mặn, máy đo độ ORP, máy đo độ dẫn điện (Conductivity),…

Máy đo PH Eutech

1,Máy Đo PH Để Bàn : Máy đo độ PH để bàn Eutech Singapore đo các chỉ tiêu PH,ORP,ION,.. có các sản phẩm như: Máy đo pH để bàn PH2700, Máy đo pH để bàn PH700, Máy đo pH..
2, Máy đo PH Cầm tay: Máy đo PH cầm tay- máy đo PH450, Máy đo PH310 và dòng Máy đo PH11, Máy đo PH cầm tay PH110 hiện tại đã ngừng sản xuất và chuyển sang dòng PH450, PH150.
3, Máy đo Clo Dư : máy đo Clo dư Model C401, C301, C201, C105, C103.
4, Máy đo PH đa chỉ tiêu: PCD650, máy đo PD650, PC450, Cyber Scan PCD450… 
5, Máy đo Oxy hòa tan: đo DO6+, CyberScan DO110, Cyber Scan DO600, Máy đo DO 450, máy đo DO150..Máy đo DO để bàn DO700, DO 2700…
6, Máy đo độ đục: TN100, TB 1000 với đơn vị đo NTU…
7, Bút đo PH cầm tay: Bút đo PH11, bút đo ph testr 10, PH Testr20, Testr 30, Eco Testr pH2…
8, Bút đo độ mặn Eutech: Salt Testr 11, Eco Testr Salt.

Mọi chi tiết về giá và sản phẩm liên hệ
Mr Phú – 0919050289
Email: nguyenphu5289@gmail.com
Cty Cổ Phần Công Nghệ Hiển Long 
 

Máy Đo PH Để Bàn PC 2700 EUTECH

Mã sản phẩm: PC2700

Máy đo pC2700 Eutech: Là máy đo pH đa chỉ tiêu để bàn hiện đại nhất của Eutech, Kiểm tra nhanh chóng và chính xác chỉ tiêu PH, Nhiệt độ, ORP, Độ đẫn điện, Nồng độ chất rắn hòa tan,độ mặn,.. ...

Máy Đo Và Điều Khiển DO Online

Mã sản phẩm: DO1000

Bộ đo và điều khiển DO online DO1000 hãng sản xuất Eutech Singapore - sử dụng kiểm tra hàm lượng oxy hòa tan trong các bề xử lý môi trường, xị mạ, bồn hóa chất,.. ...

Máy Đo PH5+ Eutech

Mã sản phẩm: PH5+

Máy đo PH cầm tay PH5+: là model thiết kế sử dụng cầm tay đo PH, nhiệt độ. Sủ dụng để đo PH hiện trường,với khả năng đo PH nhiệt độ với độ chính xác cao. ...

Bộ Đo Và Điều Khiển PH Controller PH190

Mã sản phẩm: PH190

Thiết bị đo và điều khiển PH, ORP online ( PH Controller ), do hãng ThermoScientific Eutech sản xuất. Máy đo pH anpha 190 được dụng đo và điều khiển pH trong các trạm xử lý nước thải, khu chế xuất, trong các dây truyền xị mạ, bể phản ứng hóa học, ...

Máy đo pH để bàn PH2700

Mã sản phẩm: PH2700

Máy đo pH 2700: là máy đo PH để bàn hiện đại nhất của hãng Thermoscientific Eutech, với khả năng đo PH với khoảng đo rộng từ -2 tới 20.00 PH, độ chính xác ±0.002 PH + 1 LSD, Đo ORP, Nhiệt độ. Màn hình hiển thị kết quả kiểm tra lớn,đọc các chỉ tiêu ...