Máy đo độ nén Vòng Giấy

Độ bền nén vòng (Ring crush)

Độ nén vòng: được định nghĩa là lực nén lớn nhất lên một đầu của mẫu thử đã được uốn thành dạng ống hình trụ đứng chịu được trong điều kiện xác định của phép thử.


Nguyên tắc

Mẫu thử được đặt vào rãnh hình khuyên để tạo thành một hình trụ với đáy nằm ngang, sau đó tác dụng lực nén với tốc độ không đổi vào một đầu cho tới khi mẫu thử bị xẹp xuống.

Thiết bị, dụng cụ

1, Máy đo độ bền nén

Máy đo độ bền nén với đầu đo gồm tấm phẳng trên và tấm phẳng dưới.

Bề mặt của hai tấm phẳng phải nhẵn, phẳng và song song với nhau trong khoảng 0,0125mm trong suốt thời gian thử. Kích thước của hai tấm phẳng là 100mm x 100 mm.

Tấm phẳng dưới đặt trên trục đỡ cứng có khoảng chuyển động của tấm phẳng trên ít nhất là 60mm.Trong khoảng chuyển động từ 0mm đến 60mm, khoảng tải trọng từ 0N đến 2225N, tốc độ chuyển động của tấm phẳng trên phải đặt ở mức 10mm ± 0,2mm/min. Khoảng đoc của máy ít nhất là 2225N.

Bộ phận đo lực tácdụng chính xác đến 2,5N. Độ chính xác của bộ phận đo được kiểm tra bằng đầu đotải trọng. Độ chính xác quy định là 0,5% hoặc 2,4N.

Bộ phận đặt mẫu thử là một khối hình tròn có lòng khuôn cắt hình tròn với độ sâu 6,4mm ± 0,25mm,đường kính ngoài 49,2mm ± 0,035mm. Đáy của lòng khuôn cắt hình tròn phải song song ( + 0,01mm) với đế của khối tròn. Khối hình tròn có đường rãnh nhánh kéo dài tới mép ngoài là tiếp tuyến và có cùng độ sâu với lòng khuôn cắt hình tròn,để lồng mẫu thử có chiều rộng 12,7mm vào rãnh hình khuyên. Các đĩa hình tròn với đường kính khác nhau được đặt vào giữa lòng khuôn tròn để tạo ra rãnh hình khuyên với chiều rộng rãnh có thể điều chỉnh ở mức thấp nhất 150% nhưng khônglớn hơn 175% độ dày của mẫu thử. Mỗi đĩa có lỗ ở tâm với kích thước phù hợp để đặt khớp được vào cột trục tâm khuôn tròn.

 2. Dao hoặckhuôn cắt mẫu  

Mẫu thử được chuẩn bị trong môi trường như môi trường điều hòa mẫu.

Cắt mẫu thử có :chiều rộng 12,7mm (+ 0,00mm;-0,025mm; 0,5 inch), chiều dài 152,4mm(+0,0mm;-0,2mm; 6 inch). Khi xác định độ bền nén vòng theo chiều dọc, cắt chiều dài mẫu thử vuông góc với chiều dọc của các tông. Khi xác định độ bền nén vòng theo chiều ngang, cắt chiều dài của mẫu thử song song với chiều dọc của carton.Cạnh theo chiều dài mẫu thử phải song song với nhau trong khoảng 0,015mm.

Cạnh theo chiều dài mẫu thử phải song song ( hoặc vuông góc) với chiều dọc của các tông.

Đường cắt mẫu thử phải thẳng, phẳng. Cắt ít nhất là 10 mẫu thử theo mỗi chiều

3,Cách tiến hành

Tiến hành thử trong môi trường như môi trường điều hòa mẫu. Lồng mẫu thử vào rãnh hình khuyên của bộ phận giữ mẫu theo đường rãnh tiếp tuyến, chú ý không để hai đầu của mẫu thử trùng với rãnh tiếp tuyến. Đặt bộ phận giữ mẫu vào chính giữa tấm phẳng dưới của máy đo.

Tác dụng lực nén vào mẫu thử bằng cách cho tấm phẳng trên chuyển động xuống tấm phẳng dưới với tốcđộ 10mm/1min. Máy đo sẽ ghi lại lực nén lớn nhất mà mẫu thử chịu được trước khi bị xẹp xuống.

Tiến hành đo tiếp các mẫu thử tiếp theo để có được 10 giá trị đo

Mọi chi tiết về giá và sản phẩm liên hệ
Mr Phú - 0919050289
Email: maydothinghiem@gmail.com
 

Máy Đo Độ Nén Vòng Nén Cạnh Giấy

Mã sản phẩm: PN-CT300B

Máy đo độ nén vòng, nén cạnh giấy, đây là chỉ tiêu quan trọng trong nhà máy sản xuất bao bì carton, tạo sóng và thùng Carton. Ngoài chỉ tiêu độ nén vòng, máy còn có khả năng kiểm tra các chỉ tiêu khác như: Độ Nén Cạnh ETC (Edge Crush Test),ngoài ...

Máy Đo Độ Nén Vòng Giấy

Mã sản phẩm: DRK113

Máy đo độ nén vòng ,nén cạnh giấy: Cung cấp máy đo độ nén vòng giấy Kraff,giấy bìa. Mẫu giấy kraff được cắt vòng tròn nhỏ đo độ nén vòng hoặc nén cạnh theo đơn vị Kpa hoặc Newton. ...