Cách xác định độ nén vòng nén cạnh giấy

Cách xác định độ nén vòng của giấy theo tiêu chuẩn Việt Nam 6896:2001 bao gồm: Chuẩn bị mẫu cắt theo chiều rộng 1.5mm dài 12.7m, vòng thử có độ dày 0.28-0.51mm, máy đo độ nén vòng, vòng thử...

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty Hiển Long đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị khoa học kĩ thuật lĩnh vực: Môi trường, y tế, dược phẩm, thực phẩm, sơn phủ, xị mạ, giấy, bao bì.........