Máy Đo PH

Máy Đo pH, Bút Đo pH, Đo DO (Oxy hòa tan), Đo Độ Đục (TDS), Đo Độ Muối (Salt)….

Đo Độ pH: Là chỉ số thể hiện tính Acid hoặc Bazơ của 1 chất (Nước hoặc dung dịch,hợp chất nào đó….).pH> 7 dung dịch có tính Bazơ, pH<7 dung dịch có tính Acid, pH =7 dung dịch trung hòa. Hiện tại, Công ty chúng tôi đang cung cấp máy đo pH, bút đo pH của các hãng Eutech – Singapore và Đo pH của Horiba-Nhật.

Đo Độ Oxy hòa tan DO : Hàm lượng Oxy hòa tan là lượng Oxy có trong nước, được tính bằng đơn vị mg/l hoặc ppm.Trong lĩnh vực môi trường và nuôi trồng thủy sản hàm lượng Oxy hòa tan rất quantrọng,nó ảnh hưởng tới khả năng sinh sản cũng như phát triển của Cá,Tôm, hoặc vi sinh vật…

Đo Độ Đục: là một đặc tính vật lý của nước, có thể do các yếu tố như chất lơ lửng (Bùn, đất sét, chất hữu cơ và vi sinh vật gây ra… Trong môi trường: Độ đục gây ra tình trạng lọc khử khuẩn. Trong thủy sản: Ảnh hưởng tới quá trình phát triển của tảo,thủy sinh, vi sinh vật,cá.

Đo Độ Mặn (Salt):Hay độ muối được tính là tổng lượng các chất hòa tan chứa trong 1 Kg nước. Tham khảo các thông số muối tiêu chuẩn như dưới
+ Nước ngọt
- Nước ngọt 0.01- 0.5 ppt (Các song, hồ chứa)
- Nước ngọt nhạt 0.01 -0.2 ppt
- Nước ngọt lợ: 0.2-0.5 ppt
+ Nước lợ
-
0.5 -0.3 ppt ( Các hồ, biển nội địa, cửa song)
+ Nước mặn
- Trên 30 ppt
 Các yếu tố độ mặn được sử dụng nhiều trong nghành thủy sản, thực phẩm, phòng thí nghiệm,nghiên cứu hải dương học….

Mọi chi tiết về giá và sản phẩm liên hệ
Mr Phú - 0919050289
Email: nguyenphu5289@gmail.com
Web: 
http://phongthinghiemvn.com/

 

Máy Đo Độ Dẫn Điện

Mã sản phẩm: EC Electrical Conductivity

Máy đo độ dẫn điện , đo tổng nồng độ chất rắn hòa tan TDS; đơn vị đo là (mS / cm) và microSiemens / cm (µS / cm), TDS là ppm, hoặc ppt. Chuyên dụng đo mức độ tạp chất nước sinh hoạt, công nghiệp. ...

Máy Đo PH Để Bàn PC 2700 EUTECH

Mã sản phẩm: PC2700

Máy đo pC2700 Eutech: Là máy đo pH đa chỉ tiêu để bàn hiện đại nhất của Eutech, Kiểm tra nhanh chóng và chính xác chỉ tiêu PH, Nhiệt độ, ORP, Độ đẫn điện, Nồng độ chất rắn hòa tan,độ mặn,.. ...

Máy Đo Và Điều Khiển DO Online

Mã sản phẩm: DO1000

Bộ đo và điều khiển DO online DO1000 hãng sản xuất Eutech Singapore - sử dụng kiểm tra hàm lượng oxy hòa tan trong các bề xử lý môi trường, xị mạ, bồn hóa chất,.. ...