Máy Đo PH

Máy Đo pH, Bút Đo pH,Đo DO (Oxy hòa tan), Đo Độ Đục (TDS), Đo Độ Muối (Salt)…..

pH: Là chỉ số thể hiện tính Acid hoặc Bazơ của 1 chất (Nước hoặc dung dịch,hợp chất nào đó….).pH> 7 dung dịch có tính Bazơ, pH<7 dung dịch có tính Acid, pH =7 dung dịch trung hòa. Hiện tại, Công ty chúng tôi đang cung cấp máy đo pH, bút đo pH của các hãng Eutech – Singapore và Đo pH của Horiba-Nhật

DO : Hàm lượng Oxy hòa tan là lượng Oxy có trong nước, được tính bằng đơn vị mg/l hoặc ppm.Trong lĩnh vực môi trường và nuôi trồng thủy sản hàm lượng Oxy hòa tan rất quantrọng,nó ảnh hưởng tới khả năng sinh sản cũng như phát triển của Cá,Tôm, hoặc vi sinh vật…

Độ Đục: là một đặc tính vật lý của nước, có thể do các yếu tố như chất lơ lửng (Bùn, đất sét, chất hữu cơ và vi sinh vật gây ra… Trong môi trường: Độ đục gây ra tình trạng lọc khử khuẩn. Trong thủy sản: Ảnh hưởng tới quá trình phát triển của tảo,thủy sinh, vi sinh vật,cá.

Độ Mặn (Salt):Hay độ muối được tính là tổng lượng các chất hòa tan chứa trong 1 Kg nước. Tham khảo các thông số muối tiêu chuẩn như dưới
+ Nước ngọt
- Nước ngọt 0.01- 0.5 ppt (Các song, hồ chứa)
- Nước ngọt nhạt 0.01 -0.2 ppt
- Nước ngọt lợ: 0.2-0.5 ppt
+ Nước lợ
-
0.5 -0.3 ppt ( Các hồ, biển nội địa, cửa song)
+ Nước mặn
- Trên 30 ppt
 Các yếu tố độ mặn được sử dụng nhiều trong nghành thủy sản, thực phẩm, phòng thí nghiệm,nghiên cứu hải dương học….

 

Máy Đo PH Để Bàn PC 2700 EUTECH

Mã sản phẩm: PC2700

Máy đo pC2700 Eutech: Là máy đo pH đa chỉ tiêu để bàn hiện đại nhất của Eutech, Kiểm tra nhanh chóng và chính xác chỉ tiêu PH, Nhiệt độ, ORP, Độ đẫn điện, Nồng độ chất rắn hòa tan,độ mặn,.. ...

Máy Đo Và Điều Khiển DO Online

Mã sản phẩm: DO1000

Bộ đo và điều khiển DO online DO1000 hãng sản xuất Eutech Singapore - sử dụng kiểm tra hàm lượng oxy hòa tan trong các bề xử lý môi trường, xị mạ, bồn hóa chất,.. ...

Máy Đo PH5+ Eutech

Mã sản phẩm: PH5+

Máy đo PH cầm tay PH5+: là model thiết kế sử dụng cầm tay đo PH, nhiệt độ. Sủ dụng để đo PH hiện trường,với khả năng đo PH nhiệt độ với độ chính xác cao. ...

Bộ Đo Và Điều Khiển PH Controller PH190

Mã sản phẩm: PH190

Thiết bị đo và điều khiển PH, ORP online ( PH Controller ), do hãng ThermoScientific Eutech sản xuất. Máy đo pH anpha 190 được dụng đo và điều khiển pH trong các trạm xử lý nước thải, khu chế xuất, trong các dây truyền xị mạ, bể phản ứng hóa học, ...

Máy đo pH để bàn PH2700

Mã sản phẩm: PH2700

Máy đo pH 2700: là máy đo PH để bàn hiện đại nhất của hãng Thermoscientific Eutech, với khả năng đo PH với khoảng đo rộng từ -2 tới 20.00 PH, độ chính xác ±0.002 PH + 1 LSD, Đo ORP, Nhiệt độ. Màn hình hiển thị kết quả kiểm tra lớn,đọc các chỉ tiêu ...

Máy Đo PH Cầm Tay PH450 Eutech

Mã sản phẩm: PH450

Máy đo pH cầm tay: PH450 do thiết kế hiện đại,có độ chính xác cao,dạng cầm tay nên dễ dàng mang theo hiện trường. Các chỉ tiêu của máy đo được: PH, Nhiệt độ, Ion, mV. Sử dụng trong các phòng thí nghiệm, nghiên cứu, khu công nghiệp ...

Máy đo Oxy hòa tan DO450

Mã sản phẩm: DO450

Máy đo DO hòa tan: DO450 do Eutech sản xuất, đo hàm lượng oxy hòa tan, nhiệt độ trong nước. Máy thiết kế dạng cầm tay, có thể mang đi hiện trường. Được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm,phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm,khu công nghiệp, ...

Máy Đo PH Cầm Tay PH150

Mã sản phẩm: PH150

Máy đo pH: thiết bị đo pH cầm tay do hãng Thermo Scientific Eutech sản xuất. Sử dụng đo pH, nhiệt độ, độ dẫn điện. Máy đo có độ chính xác cao,dễ dàng sử dụng.Máy đo PH150 được sử dụng trong các lĩnh vực: Thực phẩm,sơn, mực in, môi trường, viện nghiên ...